مراکز علمی و پژوهشی

هم‌اکنون 105 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مهدویت در سال 95

اولین جلسه هیأت مدیره انجمن مهدویت در سال 95 با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره روز چهارشنبه 25/1/95 در مکان انجمن برگزار گردید
در این جلسه درباره برگزاری نشست ها بحث شد و مقرر شد علاوه بر قم، در استانهایی که نیاز دارند البته در صورتی که پتانسیل برگزاری نشست را هم داشته باشند هماهنگی کرده تا در موضوعات مختلف مهدوی نشست برگزار شود. و استان های ذیل برای برگزاری نشست پیشنهاد شدند:
الف. خوزستان
ب. گلستان
ج. شیراز
د. مشهد
ذ. کردستان
ر. سیتسان وبلوجستان
ز. تهران.
همچنین در مورد برگزاری نشست علمی در قم عنوان شد زمانی که دفتر تبلیغات همایش مبلغان را برگزار می کند انجمن می تواند قبل، بعد و یا همزمان در آن همایش در موضوع مهدویت و چالش های پیرامون آن برای مبلغان نشست برگزار نماید.
آخرین ویرایش
در 1395/2/6 12:03

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
02532901579
بلوار جمهوری، کوچه2، فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه، طبقه دوم
پیامک
30001366